رادیو پیام،رادیو لحظه ها - Radio Payam رادیو پیام،رادیو لحظه ها - Radio Payam

فضای مجازی رادیو پیام و آوا عکس هایتان را در دایرکت برای پخش در رادیو نما و فضای مجازی پیام و آوا، رادیو پیام،رادیو لحظه ها - Radio Payam ist ein radiosender in Iran, ausgestrahlt im format Islam