Радио Тумар Радио Тумар

Радио Тумар - медиа портал Центральной Азии, Новости шоу бизнеса Кыргызстана, Казахстана, Радио Тумарは キルギスの放送ラジオ局です、形式で放送

Ретро FM Ретро FM

Ретро FM – современное, динамичное и модное радио, объединяющее самую широкую аудиторию и сразу Ретро FMは キルギスの放送ラジオ局です、オールディーズ形式で放送

Санжыра Радиосу Санжыра Радиосу

"Санжыра" радиосу! Жүрөгүмдө Кыргызстан! Республиканын бардык аймагын камтыган, Санжыра Радиосуは キルギスの放送ラジオ局です、地元の音楽 / ニュース形式で放送

Сүйүнчү FM Сүйүнчү FM

“Сүйүнчү” радиосу — Кыргызстандагы той ырлары форматындагы алгачкы радио. Биздин толкунда маанайды Сүйүнчү FMは キルギスの放送ラジオ局です、ポップ ミュージック形式で放送